2410 941 659
Είστε εδώ:Προϊόντα και Υπηρεσίες»Βιομηχανικές Εφαρμογές

Η Εταιρία

H ENERGY GAS CENTER ιδρύθηκε το 1989 από τον Μηχ/γο Μηχ/κο Τ.Ε. κ. Δανίκα Γεώργιο και δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της κεντρικής και ατομικής θέρμανσης.

Από το 1991 ξεκίνησε την κατασκευή Οικιακών-Επαγγελματικών-Βιομηχανικών εγκαταστάσεων Υγραερίου στο νομό Λάρισας.

Το 1995 με τη συμμετοχή και του εταίρου Μηχ/γου Ηλεκ/γου Τ.Ε. κ. Κουλτούκη Αλέξη η επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητες της με την κατασκευή Δικτύων Ατμού – Δικτύων Πυρόσβεσης κλπ.

Συχνές Ερωτήσεις

faq-gascenter

Τεχνικά Φυλλάδια

texnika fuladia 2

Προγράμματα Επιδοτήσεων

programmata epidotisewn

Φωτογραφίες Έργων

Follow us

Βιομηχανικές Εφαρμογές

Βιομηχανικές Εφαρμογές

Ως βιομηχανικές εφαρμογές ορίζονται οι εφαρμογές εκείνες οι οποίες καλύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες βιομηχανικών επιχειρήσεων, σχετιζόμενες κυρίως με τις διαδικασίες της παραγωγής, αλλά και της συνδέσεως των διαδικασιών της παραγωγής με άλλες δραστηριότητες της βιομηχανίας.

Η ENERGY Gas Center μπορεί να προσφέρει ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις και σε ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Το τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης μπορεί να έρθει στον χώρο σας και με την απαραίτητη μελέτη να μπορέσει να προσφέρει ειδικευμένες λύσεις για κάθε περίπτωση με ελάχιστες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας τον ήδη υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η απόφαση, σχετικά με το ποιο είδος εγκατάστασης θα πρέπει να προτιμηθεί, λαμβάνεται με βάση τις ανάγκες του πελάτη, το είδος και το πλήθος των συσκευών προς εγκατάσταση, τους χώρους και ασφαλώς με βάση όσα ορίζουν οι διατάξεις του τεχνικού κανονισμού.

H ENERGY Gas Center απαρτίζεται από μηχανολόγους και αδειούχους τεχνικούς εγκαταστάτες φυσικού αερίου με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των εγκαταστάσεων, με βασικό της προτέρημα την άριστη συνεργασία μαζί σας.

Η ENERGY Gas Center προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένα συστήματα για την παραγωγή, επεξεργασία και μετάδοση ενέργειας σε μορφή πεπιεσμένου αέρα. Οι ολοκληρωμένες λύσεις στοχεύουν σε οικονομία και αποδοτικότητα.

Η εταιρεία μας, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων και απαιτούμενων υλικών και προϊόντων για να εφαρμόσει σωστά την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.

Η κατανάλωση του νερού και ειδικότερα του ζεστού νερού χρήσης είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου στις κοινωνίες των ανθρώπων. Ο μέσος όρος κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης ανά άτομο σήμερα κυμαίνεται από 30 έως 60 λίτρα ανά την ημέρα.

Προϋπόθεση της λειτουργίας της συντήρησης είναι η ύπαρξη συγκεκριμένου προγράμματος. Κάθε σύστημα περιλαμβάνει ένα κύκλο ενεργειών, με ορισμένα βασικά δεδομένα που απεικονίζουν τις ανάγκες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι εγκαταστάσεις ατμού αποτελούν ένα ζωτικό τμήμα πολλών βιομηχανικών διεργασιών. Μέσα από τη σωστή μελέτη και κατασκευή μπορούν να προκύψουν σημαντικά ενεργειακά οφέλη, με άμεσες επιπτώσεις στην μείωση του κόστους παραγωγής για οποιασδήποτε βιομηχανική εγκατάσταση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ENERGY Gas Center
Α. ΔΑΝΙΚΑΣ – Α.ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ Ο.Ε.

Αριστοφάνους 13 Φαλάνη

Τ.Κ. 40011

Τηλ : 2410 941 659 , 2410 942 290

Fax : 2410 942 283

e-mail : info@gastherm.gr

Χάρτης