Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δίκτυα Φυσικού Αερίου

Η ENERGY gas therm έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή όλων των δικτύων φυσικού αερίου, υπόγειων και υπέργειων ανάλογα με την περίπτωση της κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά.


Υπόγεια Δίκτυα: Η κατασκευή υπογείων δικτύων γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η Εταιρεία Παροχής Αερίου. Η κατασκευή των υπόγειων δικτύων γίνεται κατά κύριο λόγο με τη χρήση σωληνώσεων πολυαιθυλενίου PE80 και PE100 των σειρών SDR 17,6 ή SDR 11 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1555-1, ΕΝ 1555-2 και ΕΝ 1555-1. Τα στοιχεία σύνδεσης ακολουθούν τα αντίστοιχα πρότυπα που καθορίζονται από τον κανονισμό αερίου ενώ για τις συνδέσεις απαιτείται ηλεκτροσύντηξη από αδειούχους εξειδικευμένους τεχνικούς. Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα αδειοδοτημένο προσωπικό και συνεργάτες με πολυετή εμπειρία, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή κατασκευή των υπογείων δικτύων.


Υπέργεια Δίκτυα: Η κατασκευή των υπέργειων δικτύων φυσικού αερίου γίνεται τόσο με τη χρήση χαλυβδοσωλήνων όσο και με τη χρήση χαλκοσωλήνων καθώς και των αντίστοιχων εξαρτημάτων (βάνες, στοιχεία σύνδεσης, γωνίες κλπ).

  • Χαλυβδοσωλήνες: Η εταιρεία διαθέτει ένα άριστο δίκτυο προμηθευτών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διαθέτουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων είτε κοχλιωτών είτε συγκολλητών.
  • Χαλκοσωλήνες: Η εταιρεία διαθέτει ένα άριστο δίκτυο προμηθευτών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διαθέτουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων είτε κοχλιωτών είτε συγκολλητών.
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)