2410 941 659

Η Εταιρία

H ENERGY GAS CENTER ιδρύθηκε το 1989 από τον Μηχ/γο Μηχ/κο Τ.Ε. κ. Δανίκα Γεώργιο και δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της κεντρικής και ατομικής θέρμανσης.

Από το 1991 ξεκίνησε την κατασκευή Οικιακών-Επαγγελματικών-Βιομηχανικών εγκαταστάσεων Υγραερίου στο νομό Λάρισας.

Το 1995 με τη συμμετοχή και του εταίρου Μηχ/γου Ηλεκ/γου Τ.Ε. κ. Κουλτούκη Αλέξη η επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητες της με την κατασκευή Δικτύων Ατμού – Δικτύων Πυρόσβεσης κλπ.

Συχνές Ερωτήσεις

faq-gascenter

Τεχνικά Φυλλάδια

texnika fuladia 2

Προγράμματα Επιδοτήσεων

programmata epidotisewn

Φωτογραφίες Έργων

Follow us

Η ENERGY gas therm έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή όλων των δικτύων φυσικού αερίου, υπόγειων και υπέργειων ανάλογα με την περίπτωση της κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά.


Υπόγεια Δίκτυα: Η κατασκευή υπογείων δικτύων γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η Εταιρεία Παροχής Αερίου. Η κατασκευή των υπόγειων δικτύων γίνεται κατά κύριο λόγο με τη χρήση σωληνώσεων πολυαιθυλενίου PE80 και PE100 των σειρών SDR 17,6 ή SDR 11 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1555-1, ΕΝ 1555-2 και ΕΝ 1555-1. Τα στοιχεία σύνδεσης ακολουθούν τα αντίστοιχα πρότυπα που καθορίζονται από τον κανονισμό αερίου ενώ για τις συνδέσεις απαιτείται ηλεκτροσύντηξη από αδειούχους εξειδικευμένους τεχνικούς. Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα αδειοδοτημένο προσωπικό και συνεργάτες με πολυετή εμπειρία, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή κατασκευή των υπογείων δικτύων.


Υπέργεια Δίκτυα: Η κατασκευή των υπέργειων δικτύων φυσικού αερίου γίνεται τόσο με τη χρήση χαλυβδοσωλήνων όσο και με τη χρήση χαλκοσωλήνων καθώς και των αντίστοιχων εξαρτημάτων (βάνες, στοιχεία σύνδεσης, γωνίες κλπ).

  • Χαλυβδοσωλήνες: Η εταιρεία διαθέτει ένα άριστο δίκτυο προμηθευτών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διαθέτουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων είτε κοχλιωτών είτε συγκολλητών.
  • Χαλκοσωλήνες: Η εταιρεία διαθέτει ένα άριστο δίκτυο προμηθευτών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για την κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου. Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα διαθέτουν την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων είτε κοχλιωτών είτε συγκολλητών.
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στοιχεία Επικοινωνίας

ENERGY Gas Center
Α. ΔΑΝΙΚΑΣ – Α.ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ Ο.Ε.

Αριστοφάνους 13 Φαλάνη

Τ.Κ. 40011

Τηλ : 2410 941 659 , 2410 942 290

Fax : 2410 942 283

e-mail : info@gastherm.gr

Χάρτης